menu

Impulse 50+   read more>>

Úrad vlády   read more>>

Európsky sociálny fond   read more>>

EQUAL   read more>>

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva   read more>>

Verejný ochranca práv   read more>>

projekt

Promotion of Active European Citizenship
Directorate General For Education and Culture
PEP Project

PEP PROJEKT – PODPORA EURÓPSKYMI PROJEKTAMI PRE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE A OBČANOV

Združenie žien Slovenska sa ako partnerská organizácia zapojila do nadnárodného projektu s názvom PEP – Podpora európskymi projektami pre neziskové organizácie a občanov, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.

Popis projektu a jeho prínos

Projekt PEP je dôležitý z hľadiska podpory kúltrnej a jazykovej rozmanitosti a súčasne prispieva k snahe Európskej únie posilniť ekonomickú, sociálnu a teritoriálnu súdržnosť.

Projekt je zameraný na dve hlavné aktivity: scitlivovanie v oblasti sociálnej inklúzie a interkulturality a podpora európskych projektov, v oboch prípadoch podporuje taktiež aktívne európske občianstvo.

Cieľové skupiny v projekte sú neziskové organizácie a občania z krajín podieľajúcich sa na projekte:

  1. mladí ľudia, najmä tí, ktorí majú záujem stať sa dobrovoľníkmi v iných krajinách alebo rozvíjať projekty vo vlastnej krajine za pomoci Európskej únie,
  2. mimovládne organizácie, ktoré oslovuje téma projektu, pretože im poskytne dôležité novinky a kontakty na iné organizácie, s ktorými môžu pracovať v spoločnej sieti,
  3. osoby, ktoré majú záujem stať sa dobrovoľníkmi v organizáciách a poskytovať im informácie potrebné pre ich prácu.


Ciele projektu

  1. podpora neziskových organizácii, aby sa podieľali na európskych projektoch,
  2. zvýšiť citlivosť európskeho občianstva a tým informovať o význame EÚ a priespievať k napĺňaniu jej cieľov, hlavne podpora diskusie v oblasti sociálnej inklúzie a interkulturality,
  3. podporiť vytváranie kontaktov a sietí medzi organizáciami podporujúcimi aktívne občianstvo za účelom budúcej spolupráce,
  4. poukázať na existujúcu rôznorodosť v Európe a výzvy, ktoré sa ponúkajú v rámci témy tohto projektu,
  5. vytvorenie webovej stránky projektu, ktorá zabezpečí disemináciu poznatkov a aktualít

Partneri


Koordinátor projektu

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.Promoting European Projects among NGOs and citizens – PEP Project

17. August 2010 8:34, Združenie žien Slovenska