menu

Impulse 50+   read more>>

Úrad vlády   read more>>

Európsky sociálny fond   read more>>

EQUAL   read more>>

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva   read more>>

Verejný ochranca práv   read more>>

právne poradenstvo

Fyzické osoby

  • Patríte k tým, ktorí sú priamo alebo nepriamo postihnutí diskrimináciou?
  • Ste znevýhodnení kvôli svojmu pohlaviu?
  • Ste urážaní kvôli svojmu pohlaviu na pracovisku alebo aj pri prijímacom pohovore?
  • Ste nútení znášať obťažovanie (slovné alebo fyzické) ak sa chcete udržať v škole alebo na pracovisku?
  • Znášate slovné alebo fyzické obťažovanie, aby ste získali prácu pri prijímacom pohovore?

Právnické osoby
(zamestnávateľ odbory, verejná a štátna správa)

  • Zodpovedáte za rovnosť príležitostí?
  • Nechcete diskriminovať svojich zamestnancov?
  • Ako postupovať pri výbere zamestnancov,aby ste ich nediskriminovali?
  • Neviete riešiť obťažovanie slovom alebo fyzicky na pracovisku?
  • Viete rozlíšiť rôzne formy diskriminácie?

Neváhajte sme tu pre Vás.

Náš kontakt:

0904 968507

milada.illasova@centrum.sk

10. August 2010 7:02, Združenie žien Slovenska