menu

Impulse 50+   read more>>

Úrad vlády   read more>>

Európsky sociálny fond   read more>>

EQUAL   read more>>

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva   read more>>

Verejný ochranca práv   read more>>

2009

Tábory ZŽS 2009

Program na uľahčenie plnenia účelu náhradnej rodinnej starostlivosti pobytovou formou pre Úrad práce sociálnych veci a rodiny SR v Lučenci. od 01.07.2009 – 06.07.2009 v Lome nad Rimavicou.

Program na uľahčenie plnenia účelu náhradnej rodinnej starostlivosti pobytovou formou pre Úrad práce sociálnych veci a rodiny SR vo Zvolene od 20.07.2009 – 25.07.2009 v Kokave Háj.

Výchovno – rekreačného programu pre deti s poruchami správania zameraný na rozvoj sociálnych zručností pre maloleté deti, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnej kurately pre Úrad práce sociálnych veci a rodiny SR vo Zvolene od 07.08.2009 do 12.08.2009 v Lome nad Rimavicou

Výchovno – rekreačného programu pre deti s poruchami správania zameraný na rozvoj sociálnych zručností pre maloleté deti, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnej kurately pre Úrad práce sociálnych veci a rodiny SR v Lučenci od 24.08.2009 – 29.08.2009 v Lome nad Rimavicou.

10. August 2010 7:04, Združenie žien Slovenska