menu

Impulse 50+   read more>>

Úrad vlády   read more>>

Európsky sociálny fond   read more>>

EQUAL   read more>>

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva   read more>>

Verejný ochranca práv   read more>>

o nás

Štruktúra vedenia:

 • Predsedníčka, štatutárna zástupkyňa : B. Reingraberová
  • Podpredsedníčka, štatutárna zástupkyňa : J. Repčíková
  • Podpredsedníčka, štatutárna zástupkyňa: doc. Ing. V. Petrášová

Aktivity Združenia:

 • Projekty

  • EQUAL
  • GRUNDVIG
  • Ľudské zdroje
  • Aktivačné práce
  • Sociálna ochrana detí a rodín
 • Kluby združenia
  • voľnočasové aktivity
  • odborná  príprava pre spoločenskú činnosť zvyšovaním komunikačných zručností
  • zvyšovanie vedomostí  o zdraví, o uplatnení v práci a v rodine a zvyšovanie zručností
 • Celoslovenské akcie – členstvo v ženských organizáciách
  • semináre
   • okrúhle stoly
    • kampane
4. August 2010 15:56, Združenie žien Slovenska