menu

Impulse 50+   read more>>

Úrad vlády   read more>>

Európsky sociálny fond   read more>>

EQUAL   read more>>

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva   read more>>

Verejný ochranca práv   read more>>

Česká republika

4. nadnárodné stretnutie projektu Impulse 50+ v Brne

V dňoch 23. – 26. september 2010 zorganizoval náš český partner projektu Český svaz žen štvrté nadnárodné stretnutie projektu Impulse 50+ v Brne.
Prvý pracovný deň stretnutia bol venovaný problematike projektu – životu dvoch generácií žien – matiek a dcér. Stretli sme sa na pôde školy MORAVA. ktorej zriaďovateľom je Český svaz žen a pôvodne bola zriadená v roku 1991 ako Rodinná škola-. Po jej krátkej prehliadke bolo neformálne stretnutie s pedagógmi školy o spôsobe výučby. Keďže je pripojenie WiFi v celom areáli školy, namiesto písaniek študenti bežne používajú notebooky, je tu elektronická triedna kniha ale aj žiacke knižky, ktoré si môžu rodičia cez Internet skontrolovať. Hovorilo sa aj o možnostiach uplatnenia sa absolventov, ktorí v nej 3 študovali v jednom z 3 odborov: 1. verejnosprávne služby, 2. ekonomicko-administratívne služby, 3. sociálne služby.
Stretnutie so študentkami strednej školy MORAVA .bolo zamerané na možnosti uplatnenia sa študentiek, hovorilo sa o ich záujme o ďalšie štúdium, o zmenách v porovnaní s možnosťami ich matiek, aako aj o šanciach mladých žien na zosúladenie rodinného a pracovného života.
Ďaľšie stretnutie s českými ženami, členkami ČSŽ – funkcionárkami a aktivistkami na lokálnej, okresnej a krajskej úrovni. Hovorili o problémoch života súčasných žien dvoch generácií, o dôvodoch a potrebe aktivizmu a význame ženskej organizácie pre obe generácie. Porovnanie s minulosťou a zmenami činnosti organizácie a jej prínosu pre ženy.

Priama projektová agenda bola zameraná na práca v skupinách. Referovali sme o postupe projektových prác, priebehu interview, pripravenosti na publikovanie týchto biografických rozhovorov v spoločnej publikácii. V závere dňa sme venovali pozornosť osobným postrehom žien, s ktorými bolo vedené interview, o ich prežívaní a o tom, čo im priniesla táto skúsenosť. Rovnako svoje postrehy vyjadrili tí, čo interview viedli. V medzinárodne zmiešaných pracovných skupinách sme hľadali návrh pre knihu, ktorá bude produktom tohto projektu. Bolo navrhnutých množstvo návrhov, z ktorých sa bude len ťažko vyberať.

Druhý pracovný deň bol výlet do Moravského Krasu , kde sme absolvovali prehliadku stalaktitovej jaskyne – Punkvy a Macochy. Účastníci boli očarení krásou jaskynného systému, najmä Śvédi a Turci to považovali za unikátne vo svetovom meradle.
Stretnutie koordinátorov bolôo celé venované publikácii, upresnení požiadaviek na partnerov, dohoda na obálke knihy, ale aj upresnenie termínov, aby sa do konca apríla ukončili práce na knihe.
Nadnárodné stretnutie v našej krajine a v našej organizácii sa chystá v polovici marca budúceho roku. Nebude ľahké ukázať našim partnerom niečo také, čo by prekonalo doteraz poznané a videné na predchádzajúcich stretnutiach.

13. November 2010 13:28, Združenie žien Slovenska