menu

Impulse 50+   read more>>

Úrad vlády   read more>>

Európsky sociálny fond   read more>>

EQUAL   read more>>

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva   read more>>

Verejný ochranca práv   read more>>

2008

Tábor pre deti z okresu Lučenec 2008

V spolupráci s Úradom práce v Lučenci, realizovalo Združenie žien Slovenska v júli 2008 výchovno-rekreačné tábory pre deti s poruchami správania a v hmotnej núdzi v zmysle §73, ods. 2, písm. e, bod č. 5 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Tábor bol realizovaný v Súkromnej škole v prírode v Lome nad Rimavicou 976 53, ktorá je obklopená prekrásnou prírodou.

Tábor pre ÚPSVaR Lučenec sa konal v termíne od 3.7.2008 do 8.7.2007, v počte 20 detí, vo veku od 8 do 15 rokov.


Tábor pre deti z okresu Lučenec 8.8 – 13.8 2008

Tábor pre deti z okresu Zvolen 28.7 – 2.8 2008

Tábor pre deti z okresu Zvolen 25.8 – 30.8 2008

10. August 2010 7:03, Združenie žien Slovenska