menu

Impulse 50+   read more>>

Úrad vlády   read more>>

Európsky sociálny fond   read more>>

EQUAL   read more>>

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva   read more>>

Verejný ochranca práv   read more>>

2010

Tábory ZŽS 2010

Program na uľahčenie plnenia účelu náhradnej rodinnej starostlivosti pobytovou formou pre Úrad práce sociálnych veci a rodiny SR vo Zvolene od 16.08.2009 – 22.08.2010 v Lome nad Rimavicou.

Výchovno – rekreačného programu pre deti s poruchami správania zameraný na rozvoj sociálnych zručností pre maloleté deti, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnej kurately pre Úrad práce sociálnych veci a rodiny SR v Lučenci od 02.08.2010 do 08.08.2010 v Lome nad Rimavicou

Výchovno – rekreačného programu pre deti s poruchami správania zameraný na rozvoj sociálnych zručností pre maloleté deti, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnej kurately pre Úrad práce sociálnych veci a rodiny SR vo Zvolene od 12.07.2010 – 18.07.2010 v Lome nad Rimavicou.

14. November 2010 16:11, Združenie žien Slovenska