menu

Impulse 50+   read more>>

Úrad vlády   read more>>

Európsky sociálny fond   read more>>

EQUAL   read more>>

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva   read more>>

Verejný ochranca práv   read more>>

Rakúsko

Nadnárodné stretnutie projektu Grundtvig – Učiace sa partnerstvá Impulse 50+ Das gesellschaftliche Potential von Frauen – intergenerationale Biographiearbeit in der Erwachsenenbildung vo Viedni – 15.-18.októbra 2009

Prvé nadnárodné stretnutie bolo zorganizované koordinátorom partnerstva vo Viedni, v priestoroch tohto Inštitútu pre vedeckú komunikáciu a vysokoškolský výskum (IWH).


Program stretnutia:

Piatok 16. október

 • 9:00 – 17:00: Práca v priestoroch koordinátora: Institut für Wissenschaftskommunikation und Hochschulforschung (IWH)

Téma: Spoznávanie sa a budovanie tímu

 • 9.00 – 10.30: Zvítanie sa a predstavenie sa projektových partnerov a partneriek a ich pracovné oblasti; spoznanie expertnosti a zdrojov jednotlivých partnerov a partneriek a ich požiadaviek pre projekt
 • 10.30 – 12.00: Prediskutovanie cieľov projektu pracovné postupy v projekte, rovnako ako proces komunikácie (jazyky) ,
 • 12.00 – 13:30 Obed v blízkych reštauráciách (podľa voľného výberu)

Téma: Obraz žien a ženské roly cez dve generácie

 • 13:30 – 17:00 Workshop ku biografickej práci, vedenie: Gert Dressel (historik a výskumník biografií v Inštitúte (IWH)
 • 19:00 Večerná exkurzia do vinohradníckeho okolia Viedne s večerou v typickom “Heurigen”-Restaurant.

Sobota 17. október:

 • 9:00 – 18:00 Institut für Wissenschaftskommunikation und Hochschulforschung

Téma: Porovnanie ženských biografií Východ – Západ dvoch generácií, rolové obrazy migrantiek

 • 9:00 – 12:30 Predstavenie biografickej práce vo workshopoch , vedenie: Gert Dressel
 • 12:30 – 14:00 Obed podľa voľného výberu
 • 14:00 – 16:00 Prehliadka centra Viedne so zvláštnym dôrazom na známe ženy v histórii Viedne
 • 16:30 – 18:00 Stretnutie koordinátoriek: odsúhlasenie ťažiskových bodov práce, pevné určenie termínov pre druhé stretnutie – organizačné otázky, objasnenie rolí, rozdelenie úloh, ohraničenie okruhov zodpovednosti.
 • 19:30 Nepovinné: Spoločná večera v niektorej vopred rezervovanej reštaurácii.

Celé stretnutie sa dôsledne riadilo naplánovaným programom. Organizátorky vytvorili dobré pracovné podmienky, zabezpečili konzekutívne tlmočenie do/z nemeckého a anglického jazyka. Pôvodne zvolený nemecký pracovný jazyk sa ukázal ako problémový pre partnerov zo Švédska a Turecka, preto bol pridaný ako druhý pracovný jazyk angličtina. Naša skupina bola schopná sa pružne prispôsobovať, a tak sme hovorili obomi jazykmi, podľa potreby. Treba popravde dodať, že pre pojmovú, filozofickú a obsahovú náplň stretnutia bolo nevyhnutné dobre porozumieť všetkému, čo sa na tomto „kick-off“ stretnutí hovorilo a dialo, takže ubezpečenie sa organizátorov, že všetci partneri dobre rozumejú metodológii biografického rozprávania, ako aj dohôd o postupe prác, jednotlivých etapách a vydaní publikácie, bolo veľmi dôležité.
Počas dvoch dní workshopu sme pracovali veľmi interaktívne. Získali sme viacero materiálov o biografickom interview, prakticky sme si v hraniach rolí vyskúšali roly dotazovaného, realizátora vedenia interview, ako aj pozorovateľa. Gert Dressel nám predviedol ukážku biografického interview s členkami jednotlivých skupín, učili sme sa rozlišovať biogrfické interview od iných typov interview, ako je napr. psychologické, sociologické a i. interview. Získali sme tiež zoznam literatúry, ktorá je vhodná na samoštúdium.


Nadnárodné strenutia v roku 2010:

 • 11. – 14. marec 2010 – Izmir, Turecko
 • 10. -13. jún 2010 – Norköpping, Švédsko

Fotoprotokol

Grundtvig Programme
Impulse 50+ Das gesellschaftliche Potential von Frauen – intergenerationale Biographiearbeit in der Erwachsenenbildung Transnational Meeting in Vienna at the Institute of Science Communication and Higher Education Research 15-18 October 2009
17. August 2010 8:36, Združenie žien Slovenska