menu

Impulse 50+   read more>>

Úrad vlády   read more>>

Európsky sociálny fond   read more>>

EQUAL   read more>>

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva   read more>>

Verejný ochranca práv   read more>>

vzdelávanie

Vzdelávanie

Vzdelávanie je zamerané na získanie základných poznatky účastníkov o tom čo je rod, aby následne mohli získať vedomosti o diskriminácii a o rovnakom zaobchádzaní, čo to znamená a aké sú práva osôb na rovnaké zaobchádzanie.

 1. Rodová rovnosť a rodové povedomie

  • jej inštitucionálne zabezpečenie
  • dokumenty o rodovej rovnosti v SR
  • vybrané fakty o rodovej rovnosti v SR
 2. Právne aspekty rodovej diskriminácie a rovnakého zaobchádzania

  • diskriminácia vo svetle práva
  • obťažovanie, sexuálne obťažovanie a obťažovanie založené na pohlaví v našom práve
  • právna pomoc obetiam obťažovania
  • vzorové riešenie prípadov diskriminácie – písomné zadanie, skupinové riešenie

V rámci kurzu sa prezentovali príklady diskriminácie prispôsobené účastníkom kurzu.

Zadaná úloha a jej písomné vyriešenie bude podkladom pre vydanie potvrdenia o absolvovaní akreditovaného kurzu. V rámci vzdelávania sa vyškolia multiplikátory pre problematiku diskriminácie.

V rámci vzdelávania ste mohli mať k dispozícii tieto prezentácie.

Seminár

Odovzdávanie certifikátov absolventom vzdelávania

Modul – Rodové povedomie a rovnaké zaobchádzanie na pracovisku I. v rámci vzdelávacej aktivity „Nauč sa a pomôž si“

15. November 2010 16:24, Združenie žien Slovenska