menu

Impulse 50+   read more>>

Úrad vlády   read more>>

Európsky sociálny fond   read more>>

EQUAL   read more>>

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva   read more>>

Verejný ochranca práv   read more>>

2011

Tábory ZŽS 2011

Výchovno – rekreačného programu pre deti s poruchami správania zameraný na rozvoj sociálnych zručností pre maloleté deti, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnej kurately pre Úrad práce sociálnych veci a rodiny SR vo Zvolene od 18.7.2011 – 24.7.2011 v Lome nad Rimavicou.

2. November 2012 11:52, Združenie žien Slovenska