menu

Impulse 50+   read more>>

Úrad vlády   read more>>

Európsky sociálny fond   read more>>

EQUAL   read more>>

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva   read more>>

Verejný ochranca práv   read more>>

databáza

Promotion of Active European Citizenship
Directorate General For Education and Culture
PEP Project
Databáza

Jedným z cieľov a výsledkov projektu PEP je vytvorenie medzinárodnej databázy neziskových organizácii, ktoré pracujú v sociálnej oblasti, pre potreby budúcej spolupráce. Úlohou databázy bude zjednodušiť a napomôcť pri vyhľadávaní
partnerov pre národné aj nadnárodné projekty.
Tie organizácie, ktoré majú skúsenosti s vyhľadávaním partnerov, určite dajú za pravdu, že nájsť vhodného partnera do projektu, nie je jednoduché. Databázu vytvárajú
všetky partnerské krajiny zapojené do projektu (Španielsko, Taliansko,
Veľká Británia, Malta, Slovensko). Na záver sa kontakty spoja do jednej
medzinárodnej databázy, ktorú rozpošleme všetkým organizáciám zapojeným do databázy.

Touto cestou by sme Vás radi vyzvali, aby sa aj Vaša organizácia zapojila do vznikajúcej databázy. V prípade záujmu vyplňte formulár a pošlite ho na jednu z našich e-mailových adries: zzszv@zoznam.sk alebo zzszvolen@gmail.com


Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.Promoting European Projects among NGOs and citizens – PEP Project

17. August 2010 8:34, Združenie žien Slovenska