menu

Impulse 50+   read more>>

Úrad vlády   read more>>

Európsky sociálny fond   read more>>

EQUAL   read more>>

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva   read more>>

Verejný ochranca práv   read more>>

Plán prác a podujatí na rok 2011

Podrobný kalendár prác a podujatí pre Združenie žien Slovenska – Klub Košice I. si môžete stiahnuť tu: Plán práce ZZS klub Košice 1 – 2011

26. Január 2011 15:03, Klub, Košice Ťahanovce

Ples Združenia žien Slovenska v Košiciach

V piatok 5. februára 2010 sa v Glorii palac v Košiciach uskutočnil III. Ples Združenia žien Slovenska v Košiciach, ktorého sa zúčastnili členky košického ženského klubu a ich priatelia. Medzi sebou privítali starostu mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce JUDr. Cyrila Betuša a prednostku Miestneho úradu Košice – Sídlisko Ťahanovce JUDr. Nadeždu Černú, v ktorej košický klub sídli.
Takmer 140 zabávajúcim sa predstavili v kultúrnom programe mladé talenty v spoločenských tancoch Natália Levická a Richard Šulka z Alfadance teamu.
Týmto plesom košický klub vstúpil do 9. ročníka svojej činnosti. Tento rok bude pre nich zaujímavý množstvom akcií, ktoré organizujú pre deti i ženy nielen sídliska Ťahanovce, ale i mesta Košice. Začiatkom mája privítajú medzi sebou 28-člennú delegáciu žien z poľskej podkarpatskej oblasti /členky Wojewódskej Rady KGW v Rzesówe/ ktorý ako jediný klub na Slovensku má svoju partnerskú organizáciu v zahraničí, s ktorou spolupracujú už 7 rokov. Koncom roka sa chceme uchádzať v komunálnych voľbách o priazeň našich občanov o podporu pre 7 našich členiek pri voľbe za poslankyne v mestských častiach Košice – Sídlisko Ťahanovce a Džungľa.

16. November 2010 15:56, Klub, Košice Ťahanovce