menu

Impulse 50+   read more>>

Úrad vlády   read more>>

Európsky sociálny fond   read more>>

EQUAL   read more>>

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva   read more>>

Verejný ochranca práv   read more>>

Švédsko

V dňoch 10 až 13 júna 2010 sa uskutočnilo národné stretnutie v Norköppingu.
(Aktualizácia bude vykonaná neskôr)

17. August 2010 8:37, Združenie žien Slovenska