Impulse 50+   read more>>

Úrad vlády   read more>>

Európsky sociálny fond   read more>>

EQUAL   read more>>

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva   read more>>

Verejný ochranca práv   read more>>

questionnaire about gender awareness

Here you can find a questionnaire about gender awareness in access to job and in workplace. Please fill in the questionnaire and send it by e-mail to zzs@zoznam.sk.

16. November 2010 11:45, Združenie žien Slovenska