Impulse 50+   read more>>

Úrad vlády   read more>>

Európsky sociálny fond   read more>>

EQUAL   read more>>

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva   read more>>

Verejný ochranca práv   read more>>

contacts

Address

Headquarters
Združenie žien Slovenska
Lipnická 187/1
900 42 Dunajská Lužná

Telephonic contact

0903432164

The club`s chairwomen

Anna Psotná
Lietavská Svinná 235
013 11 Lietavská Svinná
0907852404
041-5070126

Mária Švihelová
Dunajská 12
931 01 Šamorín
02/48234860
Mária Trenčíková
Pribinova 4
901 01 Malacky
0905403354
034/7723405

PhDr. Mária Chaloupková
Záhumenská 82 
900 31   Stupava
0911029389

Božena Reingraberová
Lipnická 187/1
900 42 Dunajská Lužná
0903432164
PeaDr. Marta Veselovská
Poľná 11
974 05 Banská Bystrica
048/4102022
Mária Bukovičová
Mukačevská 4
080 01 Prešov
0903673349
051/7710691
Jarmila Repčíková
Sofijská 29
040 13 Košice
0905499460
16. November 2010 10:24, Združenie žien Slovenska